< terug naar het nieuws overzicht

Basisschool de Horizon werkt aan een Ontmoet- en Ontwikkelplein voor heel Grashoek. Doet u ook mee?

Basisschool de Horizon heeft al enige tijd plannen om het schoolplein leuker, mooier en uitdagender te maken. Dit willen zij doen voor de kinderen, maar ook willen zij in de toekomst als ontmoetingsplek voor alle dorpsgenoten de poorten openstellen. Graag willen zij in samenwerking met de Grashoekse samenleving een plein ontwikkelen met ruimte voor buitenles, ontmoeting, sport en spel. Verder is er een grote wens om een moestuin aan te leggen en meer schaduw te creëren door een groenere inrichting. Een eerste ontwerp is gemaakt, echter voordat men de wensen in vervulling kan laten gaan is er nog veel geld nodig en hulp van lokale partners in Grashoek.

 

Het begint met een wens…

Sinds eind 2017 zijn er al wensen om het schoolplein uitdagender in te richten. Het huidige plein is erg kaal. In de zomer wordt het er snikheet, doordat er geen schaduw op het plein is. Ook zijn de huidige speeltoestellen aan vervanging toe. Leerkrachten Kirsten Janssen en Irma Dorssers zijn de wensen voor het plein eens op een rij gaan zetten. Zij zouden het schoolplein graag laten passen bij de visie van de school. Het team van Basisschool de Horizon wil het plein graag inzetten voor buitenlessen. Reken- en taalopdrachten, maar ook andere lessen kun je makkelijk in de buitenlucht geven. Kinderen bewegen daardoor meer, de lessen worden leuker en zelfs wordt de lesstof beter opgenomen door kinderen. Zij willen graag dat het schoolplein voortaan openbaar toegankelijk is, zodat kinderen ook na schooltijd nog heerlijk buiten kunnen spelen. Verder zouden bijvoorbeeld ook ouderen gebruik kunnen maken van het schoolplein om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten. Op dit moment is ook de verkeerssituatie niet ideaal. Om dit te verbeteren wil men een aparte toegang voor de fietsende kinderen creëren en een toegang voor de kinderen die te voet komen of worden gebracht met de auto.

 

 

Wensen van kinderen voorop

De kinderen zijn nauw betrokken bij de ideeën voor het schoolplein. In een workshop met een speciaal samengesteld kinderteam uit de groepen 4 tot en met 8 mochten kinderen aangeven wat ze goed vinden aan het huidige plein, wat er beter kan en wat op dit moment niet werkt op het schoolplein. Voetballen op het plein is belangrijk, maar er moet ook ruimte zijn om te kunnen klimmen en klauteren. Het lijkt de kinderen leuk als er een moestuin op het plein komt, een parcours en verstopplekken.

 

Wensen vertaald naar een ontwerp

Een eerste ontwerpvoorstel voor het nieuwe schoolplein is gemaakt. Hierin is een buitenpodium met bankjes opgenomen. Een waterpomp, waarvandaan water naar de zandbak loopt, een mooi klim-glijtoestel en duikelrek. Een natuurlijk parcours en een omsloten voetbalplek. Om het schoolplein te vergroenen en in zones te verdelen zijn er hagen en bomen ingetekend. Bij de ingang komt een moestuin. Aan de achterzijde van het gebouw is ruimte voor een buitenklas gecreëerd.

 

In gesprek met Gemeente Peel en Maas

Er zijn al gesprekken geweest met Gemeente Peel en Maas om te verkennen of zij een bijdrage willen geven voor de realisatie van het ontmoet- en ontwikkelplein bij Basisschool de Horizon. De gemeente denkt graag mee, maar wil wel zien dat een breed draagvlak is vanuit de Grashoekse samenleving.

 

Doet u ook mee?

Naast de Basisschool zal Stichting Primair Onderwijs financieel bijdragen aan de plannen. Ook zal Kinderopvangorganisatie Hoera een bijdrage leveren. De school wordt bij de fondsenwerving geholpen door Schoolpleinadvies.nl, maar kan alle andere manieren van sponsoring en hulp goed gebruiken. Ook is de school met Dorpsoverleg Grashoek in gesprek over samenwerking. Zou u ook eens willen kijken wat u voor de school kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Binnenkort zal Basisschool de Horizon haar plannen presenteren bij een bijeenkomst van Dorpsoverleg Grashoek. Leuk als wij zoveel mogelijk mensen deelgenoot kunnen maken van onze mooie plannen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Geraets: robgs@horizongrashoek.nl of Kirsten Janssen: kirstenjn@horizongrashoek.nl.