Wat wij doen

Aan de hand van een 10 stappenplan, begeleidt Schoolpleinadvies uw schoolteam of -bestuur in het proces om tot een optimale, groene en gezonde inrichting van het plein te komen. Samen met de organisatie en de leerlingen van uw school komen we tot een maatwerk plan waarbij ieders ideeën vorm krijgen. Samen zorgen wij ervoor dat dromen worden gerealiseerd.

 

Het schoolplein als visitekaartje van uw onderwijsvisie: Een plek waar kinderen zich veilig voelen en voldoende worden uitgedaagd om tot spelen en ontwikkeling te komen. Actuele onderwerpen als klimaatadaptatie, buiteneducatie en vergroening kunnen ook een plek krijgen in de buitenruimte rond uw schoolgebouw.

 

Creëren van sociale impact

Het schoolplein dient vaak als belangrijke ontmoetingsplek in de wijk. Een plek waar kinderen en ouders elkaar dagelijks ontmoeten, elkaar leren kennen en vrienden voor het leven maken.  Juist daarom gelooft Schoolpleinadvies.nl dat dit plekken zijn waar veel sociale impact gecreëerd kan worden. De herinrichting van een schoolplein kan mogelijk aansluiten op plannen van de gemeente of wijk. Met een brede insteek van uw project kan veel meer bereikt worden dan enkel de vervanging van speelelementen op het schoolplein. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden in uw gemeente.

 

De keuze is aan u

Of het nu gaat om advies, hulp bij kinderparticipatie, inspraak van betrokkenen, procesbegeleiding of fondsenwerving. Aan u de keus om het gehele project uit te besteden of slechts een of meerdere onderdelen.

 

Schoolpleinadvies ontzorgt uw organisatie met:

Procesbegeleiding

Begeleiding van het projectteam in het proces om tot de gewenste buitenruimte te komen.
Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Initiatieffase
  • Inventarisatiefase
  • Ontwerpfase
  • Financieringsfase
  • Uitvoeringsfase
  • Beheer/Onderhoud

 

Stap voor stap wordt uw organisatie begeleid en geadviseerd. Het creëren van draagvlak voor de plannen met (kinder-)participatie, het samenstellen van een projectplan, in gesprek gaan met stakeholders, het organiseren van een buurtbijeenkomst, vragen en informeren van ontwerpers, het aanvragen van subsidies. Dit gehele proces kunt u door Schoolpleinadvies laten regisseren.

 

Kinderparticipatie

Wie weet er nu beter waar behoefte aan is op het schoolplein, dan de kinderen zelf? Schoolpleinadvies is er van overtuigd dat kinderparticipatie een enorme meerwaarde heeft bij plannen voor herinrichting van de buitenruimte om uw schoolgebouw. Kinderen maken dagelijks gebruik van het schoolplein en weten daarmee als geen ander te vertellen waar behoefte aan is.

Wij geloven dat een schoolplein beter is ingericht als kinderen hierbij een actieve rol mogen spelen.

 

Gastlessen/workshops

Schoolpleinadvies.nl geeft ook regelmatig gastlessen en workshops aan kinderen op de basisschool. Zo zijn er binnen de JEELO methode gastlessen en workshops “Inrichten van je eigen omgeving” gegeven.

Binnen het thema “projectontwikkeling” heeft Schoolpleinadvies.nl gastlessen gegeven aan plusklassen van een aantal scholen.

 

Fondsenwerving

U heeft al enige tijd plannen om de buitenruimte van de school te verbeteren, maar heeft voor deze plannen nog niet voldoende budget. Schoolpleinadvies helpt u met advies, samenstellen van een projectplan, fondsenwerving, lobby voor samenwerking met lokale overheid, aanvragen van subsidies, sponsoring en crowdfunding, zodat dromen voor het schoolplein waargemaakt worden.

 

Ga ook aan de slag met het schoolplein en neem contact op voor een vrijblijvende afspraak via info@schoolpleinadvies.nl.