< terug naar het nieuws overzicht

SBO de Schans en Basisschool de Regenboog in Blerick werken aan een inclusief en educatief schoolplein

De teams van SBO de Schans – een school voor speciaal basisonderwijs – en Basisschool de Regenboog hebben al enige tijd plannen om het schoolplein leuker, mooier en uitdagender te maken. Nu het grote speeltoestel op het plein is afgekeurd en afgevoerd, wordt de noodzaak alleen maar groter.

De scholen hebben de wens om de buitenomgeving rondom de scholen in te richten tot een leeromgeving met volop ontwikkel- en beweegmogelijkheden voor de kinderen van zowel de scholen als alle kinderen die in de buurt wonen. Hiermee wordt gewerkt aan een prettige leefomgeving voor de kinderen rondom het schoolgebouw.

In goede samenwerking met de Venlose samenleving en organisaties willen de schoolteams een plein ontwikkelen met ruimte voor buitenles, ontmoeting, sport en spel. Verder is er een grote wens voor brede toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking. Met meer groen wordt ruimte gegeven aan schaduw, natuur en beleving. Een eerste ontwerp is gemaakt, echter voordat men de wensen in vervulling kan laten gaan is er nog veel geld en hulp van lokale partners in en rond Venlo nodig.

Het begint met een wens…
Al jaren is er de wens om het schoolplein uitdagender in te richten. Het huidige plein is erg kaal. In de zomer wordt het er snikheet, doordat er weinig schaduw op het plein is. Ook zijn de huidige speeltoestellen aan vervanging toe. Een commissie van teamleden is de wensen voor het plein eens op een rij gaan zetten. Zij zouden het schoolplein graag laten passen bij de visie van de school en het dagelijkse gebruik van het plein. Zo wil het team het plein graag inzetten voor buitenlessen. Reken- en taalopdrachten, maar ook andere lessen kun je makkelijk in de buitenlucht geven. Een speciaal podium geeft ruimte voor voorstellingen, verhalen en presentaties. Ook zal er een buitenklas worden aangelegd om in de buitenlucht te lezen en te leren over de natuur. Met buitenlessen bewegen kinderen meer, de lessen worden leuker en zelfs wordt de lesstof beter opgenomen door kinderen. Ook voor sport en spel zal ruimte zijn. Het voetbalveld zal worden verplaatst en wat ruimer worden. Om het voetbalveld zal er ruimte zijn voor freerunnen. Ook komt er een uitdagend verkeersparcours.

Wensen van kinderen voorop
De kinderen zijn nauw betrokken bij de ideeën voor het schoolplein. Tijdens de les hebben kinderen aangegeven welke onderdelen zij belangrijk vinden op het schoolplein. Kinderen hebben aangegeven graag te willen voetballen, klimmen, dansen, turnen en duikelen. Putbal en pingpongen zijn ook zeker favoriet.

Wensen vertaald naar een ontwerp
Een eerste ontwerpvoorstel voor het nieuwe schoolplein is gemaakt. In de nieuwe situatie is het voetbalveld afgeschermd van de rest van het plein. Er is rust en overzicht gecreëerd door de ruimte in te delen in verschillende zones. Vanaf de poort worden kinderen via paden naar de fietsenstalling geleid. Een speelzone ligt centraal op het plein. Daaromheen ligt een verkeersroute voor karren en fietsjes. In de schaduw ligt een buitenlokaal en een podium. Om het schoolplein te vergroenen en in zones te verdelen zijn er hagen en bomen ingetekend.

Wij werken samen, doet u ook mee?
Samen met de teams van de scholen op Boulevard Hazenkamp willen wij een mooie buitenruimte creëren voor de kinderen van de school en uit de wijk. Een ruimte waar onze kinderen gezond op kunnen groeien en kunnen bewegen naar hartenlust. Samen met betrokkenen willen wij werken aan een omgeving waarin gebruikers kunnen spelen, beleven, recreëren en ontspannen in de wijk. Wij zijn in gesprek met o.a. Venlo Fit en Gemeente Venlo voor samenwerking op het gebied van bewegend leren en duurzame keuzes voor het schoolplein en de omgeving. Zo is Venlo Fit al gestart met een spellenbieb. Ook werken wij graag samen met andere lokale organisaties. Wij hopen dat velen ons plan willen ondersteunen. Zou u ook eens willen kijken wat u voor de school kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek.

Binnenkort zullen SBO de Schans en BS de Regenboog hun plannen presenteren. In deze tijd van Corona is het lastig om dit fysiek te doen. Bent u benieuwd? Neem gerust contact op met de werkgroep Speelplaats via info@regenboog.kerobei.nl. Fijn als wij u deelgenoot kunnen maken van onze mooie plannen.

Dit bericht is o.a. verschenen op Venlo.Nieuws zie: https://venlo.nieuws.nl/nieuws/76086/sbo-de-schans-en-basisschool-de-regenboog-in-blerick-werken-aan-een-inclusief-en-educatief-schoolplein/