< terug naar het nieuws overzicht

Verschenen op De Groene School.eu

Graag stellen we u voor aan Marianne Greenall, een waardevolle nieuwe schakel in het Groene School netwerk. Bij de realisatie van een groen schoolplein project komt ontzettend veel kijken. Het vraagt veel van teams en besturen op organisatorisch, politiek, financieel en procesmatig vlak. Zaken die ver af staan van de kennis en kunde van de meeste onderwijsprofessionals. Het zijn al deze – vaak ingewikkelde – ‘randzaken’ waarin Marianne de absolute specialist is. Daar waar zaken dreigen vast te lopen, of men ‘door de bomen het bos niet meer kan zien’, heeft Marianne de passie én de handigheid om projecten tot een goed einde te brengen.

Marianne is een uitstekende sparringpartner voor schoolbesturen en –teams, maar ook iemand met buitengewoon veel oog voor het kind. Kinderparticipatie is voor haar een onmisbare factor in een succesvol schoolplein project. Ze groeide op met veel ruimte en vrijheid, op het Brabantse platteland. Een echte huttenbouwer en verstoppertje-speler. En die vrijheid, die gunt ze álle kinderen.

Kun je kort vertellen hoe je in je huidige werk terecht bent gekomen?

Ik ben ooit gestart aan de ‘commerciële kant’, bij een leverancier van klassieke speeltoestellen. Hier heb ik ontzettend veel geleerd over buiten spelen en alle bijkomende wet- en regelgeving. Toen ik iets later een project deed voor Speeltuinwerk Limburg, kwam ik in aanraking met de maatschappelijke kant.

Hier begeleidde ik projecten voor gemeenten, scholen, burgerinitiatieven. Een rol die me veel beter bleek te passen. Mensen helpen, processen begeleiden en een bijdrage leveren. Dat was een eyeopener. In het kader van het ‘Gezonde scholen’ project van Jantje Beton begeleidde ik vervolgens een aantal scholen. Ik schrok ervan hoeveel scholen worstelen met dit soort projecten, van hoe groot de hulpvraag daarbij was. Schoolbesturen willen zich bezig houden met onderwijs. Toen besefte ik dat ik dáármee verder wilde.

Wat doet Schoolpleinadvies precies?

Met schoolpleinadvies help ik schoolbesturen bij de totstandkoming van hun plannen. Dit doe ik door inzet van mijn ervaring en expertise. Na het inventariseren van de plannen en het creëren van draagvlak binnen de organisatie, is het belangrijk een breder draagvlak te zoeken. Denk aan het lobbyen richting een gemeente, in gesprek gaan met buurtbewoners of de voorbereiding en het indienen van een subsidieaanvraag. Iedereen vindt het leuk om mee te denken over hoe het groene schoolplein eruit moet komen te zien. Maar al die zaken eromheen, de financiële, politieke, organisatorische zaken, kosten ook verschrikkelijk veel tijd en energie. Zeker als je er geen ervaring in hebt. Dit ‘trekt’ vaak alle energie uit een project. Ik vind het ontzettend dankbaar werk om juist die aspecten op te vangen en zo projecten tot een succes te maken.

Daarnaast vind ik het ontzettend mooi om ook op maatschappelijk niveau een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Ik vind het belangrijk dat kinderen fijne en positieve jeugdherinneringen opdoen. Ik ben van mening dat een uitdagende speelomgeving daaraan bijdraagt.

Heb je tips voor mensen die met een schoolplein project aan de slag willen?

Ik vind het zelf in mijn projecten heel belangrijk dat kinderen zelf kunnen meedenken en meebeslissen over hun speelruimte. Ik ben er van overtuigd dat dit bijdraagt aan het succes van een project. Kinderen weten heel goed hoe ze willen spelen en kunnen heel goed benoemen wat er nu goed en minder goed gaat. Dus zorg dat kinderparticipatie een rol krijgt in het ontwerpproces.

Verder is het denk ik heel belangrijk om verbindingen te leggen met lokale partijen. Een groen schoolplein kan een plek met grote sociale impact zijn. Dan is het wel essentieel dat het project breed gedragen is en lokale partijen intensief worden betrokken in de totstandkoming. Draagvlak en betrokkenheid zijn sleutelwoorden. Dit creëert ook mogelijkheden voor aanvullende financiering van sponsoren en fondsen.

Schoolpleinadvies loopt als een trein, wat zijn de toekomstplannen?

Naast de educatieve en gezondheidsvoordelen van groene schoolpleinen voor kinderen, wordt ook klimaatadaptatie een steeds belangrijker focuspunt. Op dit moment volg ik een opleiding Ambassadeur Leefbare Stad via Hogeschool van Hall Larenstein. Met deze opleiding hoop ik in de toekomst mijn relaties ook op het vlak van klimaatadaptieve maatregelen in de buitenruimte te kunnen helpen.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Schoolpleinadvies, of wilt u kennis maken met Marianne? Klik hier voor meer informatie of bezoek de website schoolpleinadvies.nl.