< terug naar projecten overzicht

Coach en deelnemer van Groenstrijd 2.0 Laarbeek – Gemeente Laarbeek

Groenstrijd 2.0 is een participatie- en vergroeningsproject van Gemeente Laarbeek. Het mooie aan dit project is dat buurtinitiatieven de mogelijkheid krijgen de eigen straat of buurt te vergroenen. Dit project is gefaciliteerd en gefinancierd door Gemeente Laarbeek. Voor deskundige begeleiding zijn lokale groenondernemers ingezet als coach. De samenwerking tussen burgers, lokale ondernemers en de gemeente blijkt een succesformule te zijn.

Aan dit project heeft Schoolpleinadvies bijgedragen als coach om buurtinitiatieven en scholen op weg te helpen bij het vergroenen van de leefomgeving. Bij zowel de buurten, scholen, gemeente als ook de coaches is veel kennis gedeeld en opgedaan met betrekking tot klimaat adaptieve omgeving, biodiversiteit, vergroening, ontstening, opvang en vasthouden van regenwater. Door de samenwerking in de buitenlucht met buurtgenoten is er geparticipeerd, hebben mensen zelf vorm mogen geven aan hun eigen leefomgeving en is veel saamhorigheid ontstaan.

Mede dankzij dit project is Gemeente Laarbeek uitgeroepen tot Groenste Gemeente van Europa en heeft zij de Steenbreektrofee weten te bemachtigen.

Link naar presentatie door Schoolpleinadvies en Topgardens: https://www.laarbeek.nl/sites/default/files/Presentatie%20Workshop%20gebruiksgroen.pdf